Hem

Mål & Mening

– terapi och konsultation

IBLAND TAPPAR VI FOTFÄSTET

 

I våra tidiga relationer samskapar vi våra grundläggande och ofta omedvetna sätt att uppfatta oss själva och andra. När vi blir äldre kan det leda till svårigheter att skapa goda vanor och meningsfulla relationer. Vår utveckling stannar av och livet blir till stress, skam, ångest, nedstämdhet eller självdestruktivitet. Ibland tappar vi fotfästet av andra skäl – det är oundvikligt. Det kan handla om förluster av närstående, andra personliga kriser eller samhällskriser. Men vi fortsätter att bli till i relation genom hela livet. Det betyder att vi kan

förändra vår situation med hjälp av nya relationer. Relationer som läker och ger nytt fotfäste.

Det är grunden för god och verksam psykoterapi, vilket aktuell forskning tydligt visar.

Dan Borglund

 

Diplomerad Gestaltterapeut

 

vid Gestaltakademin i Skandinavien

Mottagning på MåbraKällan i Umeå

Medlem i SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Aktör i Nätverket Gestalt i Sverige

Nyheter och events

 

Internationellt webbinarium om

psykoterapi i covid-tider

       15-16 maj, 2020

 

Artikel om gestaltterapi publicerad av Nätverket Gestalt i Sverige

       20 augusti, 2020

Kontakt

 

Kungsgatan 42, 903 25 Umeå

 

Email: info@malochmening.nu

 

Telefon: 070-346 42 41

Dan Borglund 2020 – All Rights Reserved