Hem

Mål & Mening

– terapi och konsultation

MENING ÄR ATT VÄXA SOM MÄNNISKA

 

 

 

RELATIONER SOM LÄKER

 

I våra tidiga relationer samskapar vi våra grundläggande och ofta omedvetna sätt att uppfatta oss själva och andra. När vi blir äldre kan det leda till svårigheter att skapa goda vanor och meningsfulla relationer. Vår utveckling stannar av och livet blir till stress, skam, ångest, nedstämdhet eller självdestruktivitet. Ibland tappar vi fotfästet av andra skäl – det är oundvikligt. Men vi fortsätter att bli till i relation genom hela livet. Det betyder att vi kan förändra vår situation med hjälp av nya relationer. Relationer som läker. Det är grunden för god och verksam psykoterapi, vilket aktuell forskning tydligt visar.

Dan Borglund

 

Diplomerad Gestaltterapeut

 

vid Gestaltakademin i Skandinavien

Mottagning på MåbraKällan i Umeå

Medlem i SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring

Nyheter och events

 

Fortbildning och handledning

i Stockholm

       24-25 januari, 2020

 

Fortbildning och handledning

i Stockholm

       20-21 mars, 2020

Kontakt

 

Kungsgatan 42, 903 25 Umeå

 

Email: info@malochmening.nu

 

Telefon: 070-346 42 41

Dan Borglund 2020 – All Rights Reserved