Upplägg

Upplägg

terapi umeå

Hur går det till?

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av att gå i terapi är det svårt att veta hur det är och om det passar dig. Hos mig är du därför välkommen till ett första samtal utan kostnad – på min mottagning eller digitalt. Vi träffas normalt en gång per vecka under en timme, men det är också vanligt med andra upplägg. Så här går det till:

Den första timmen är helt kostnadsfri utan några förpliktelser. Vi undersöker din livssituation, vad du vill få ut av en terapi och hur det känns att träffas. Om du vill bokar vi ett nytt samtal.

Under vårt andra samtal fortsätter vi att arbeta med det som är mest angeläget för dig. Vi fokuserar och fördjupar. Innan vi avslutar gör vi en enkel utvärdering för att se hur du har upplevt samtalet.

Vad kostar det?

Mitt timarvode (60 min) är för närvarande 900 kr inkl. moms för privatpersoner och 1100 kr exkl. moms för företag. Arvodet faktureras retroaktivt per kalendermånad eller i samband med slutfört uppdrag.

Vid det tredje timmen börjar du sannolikt få en känsla för hur vi kommer att arbeta tillsammans. Åtminstone till en början. Mot slutet av samtalet gör vi ännu en utvärdering och planerar för nästa steg.

NÅGRA ORD

OM MIG